Algemene informatie
Om aan landelijke competities buiten de vereniging mee te kunnen doen, heb je een lidmaatschap nodig bij de NHB. Voor uitgebreide informatie over de NHB, klik hier.

Elk jaar worden er verschillende competities door het land georganiseerd. Op deze pagina delen wij het rooster zoals deze het meest recent is bekendgemaakt. Deze kan dus nog veranderen met de tijd, dus vraag bij twijfel na bij de wedstrijd secretaris.
Meedoen
Om mee te doen aan competities binnen de vereniging, stuur een mail naar wedstrijdsecretaris@willemtellsc.nl
Geef hierbij duidelijk aan of je lid bent bij Willem Tell SC of niet.
Competitie Rooster
Wordt vervolgd…